Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

2003-06-16

Stanowiska

 
 • Wójt Gminy – Wiesław Gąska - pokój nr 6 , tel. /025/ 6859070 wew. 16
 • Zastępca Wójta Gminy – Jacek Walecki - pokój nr 7 , tel. /025/ 6859070 wew. 17
 • Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu – Krystyna Duda - pokój nr 8 , tel. /025/ 6859070 wew. 18
 • Stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej – Helena Baranek - pokój nr 1, tel. /025/ 6859070 wew. 21
 • Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej – Lucyna Baran - pokój nr 1, tel. /025/ 6859070 wew. 21
 • Stanowisko inspektora – kasjera – Ewa Gąska - pokój nr 3 , tel. /025/ 6859070 wew. 13
 • Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami – Jadwiga Litwin - pokój nr 9 , tel. /025/ 6859070 wew. 19
 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej , rolnictwa i środowiska – Roman Gielo - pokój nr 9 , tel. /025/ 6859070 wew. 19
 • Stanowisko ds. obywatelskich , wojskowych , i obsługi organów Gminy , pełniące również obowiązki Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Hanna Sitek - pokój nr 9 , tel. /025/ 6859070 wew. 19
 • Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych i kadr – mgr Małgorzata Wielgosz – Górzkowska - pokój nr 5 , tel. /025/ 6859070
 • Stanowisko ds. infrastruktury technicznej , planowania przestrzennego i obrony cywilnej – Leszek Tomaszewski - pokój nr 9 , tel. /025/ 6859070 wew. 19
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej , ewidencji działalności gospodarczej oraz informacji niejawnych – Joanna Gajowniczek - pokój nr 1 , tel. /025/ 6859070 wew. 21
 • Urząd Stanu Cywilnego , prowadzący również sprawy ewidencjui ludności i dowodów osobistych – Mariola Ochnio - pokój nr 2 , tel. /025/ 6859070 wew. 12
2003-11-07

Stanowiska w Urzędzie Gminy w Borowiu

 

GMINA  BOROWIE

 

 

Urząd Gminy Borowie

08-412 Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

tel. /025/ 685-90-70  fax. /025/ 685-90-72

e-mail : gmina@borowie.pl

BIP: www.borowie.eobip.pl

Strona internetowa : www.borowie.pl

 

 

Wójt Gminy         - Wiesław Gąska                - pok. nr 10 ,

                                                                      tel. wew. 11

Sekretarz Gminy  -  mgr inż. Marta Serzysko -  pok. nr 11 ,

                                                                     tel. wew. 12

Skarbnik Gminy    Krystyna Duda               - pok. nr 2 ,

                                                                     tel. wew. 18

 

 

                      STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU 

 

Urząd Gminy pracuje :

od poniedziałku do piątku  w godz. 700-1700

 

 

 

 

                                 WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU

 

p.o. kierownika wydziału, sprawy księgowości oświaty

                        - Hanna Ośko                -pok. nr 2 , tel. wew. 18

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej

                        -Lucyna Baran              -pok. nr 3, tel. wew 21

Inspektor ds. płac , informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej 

                        -Joanna Gajowniczek    -pok. nr 1, tel wew, 17

Inspektor - kasjer              -Ewa Gąska                   -pok. nr 1, tel wew. 17  

Inspektor        -Przemysław Gładysz      -pok. nr 3, tel wew. 21

 

 

                                     WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI 

                              I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 

p.o. kierownika wydziału,sprawy oświaty i zamówień publicznych  

                        -Jacek Walecki              -pok. nr 8, tel. wew. 14

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

                        -Jadwiga Litwin           -pok. nr 13 ,tel. wew. 19

Inspektor ds. gospodarki komunalnej , rolnictwa i środowiska

                        -Roman Gielo               -pok. Nr 13 ,tel. wew. 19

Inspektor ds. integracji europejskiej

                        -mgr inż. Artur Zieliński            -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania  przestrzennego 

                       -mgr inż. Grzegorz Kościesza   -pokój nr 13, tel. wew. 19                   

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

kierownik

                        -Wiesław Gąska – Wójt Gminy

 

ds.  obywatelskich  , wojskowych i obsługi organów gminy pełniąca również obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

    -Hanna Sitek                            -pok. nr 8, tel. wew. 14

 

 

                               SAMODZIELNE STANOWISKA

 

 

Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych  i kadr oraz działalności gospodarczej

             -mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska   - pok. nr 9,

                                                                                     tel. /025/ 685-90-70

Informatyk

            - Krzysztof Wągrodzki                                - pok. nr 9

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

           - mgr inż. Jarosław Barej        -pok. nr 6, tel. wew. 16

 

Inspektor ds. obrony cywilnej

           - ppłk mgr Renald Serzysko     -pok. nr 6, tel. wew. 16

 

Radca prawny  / poniedziałek w godz.  900-1400     

          - mgr Eligia Bojko-Masny

 

 

STANOWISKA OBSŁUGI

 

woźna

  - Teresa Więckowska

dozór wysypiska nieczystości stałych i wywóz nieczystości płynnych

                        - Mieczysław Chrzyptowicz

pracownik gospodarczy

                        - Jerzy Jaroń

 

 

 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)