Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gminy Borowie na lata 2010 – 2020”

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXVII/181/2010

Rady  Gminy  Borowie

z  dnia  30 sierpnia 2010 roku

 

w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Gminy  Borowie  na  lata 2010 – 2020”

 

            Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 6 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  z   2001 roku  Dz.U.  Nr  142 poz. 1591  z  póź. zm.),-

Rada  Gminy  Borowie  postanawia  co  następuje:

 § 1

Przyjmuje  „Strategię  Gminy  Borowie  na  lata 2010 – 2020” w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do niniejszej  uchwały.

 § 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Borowie.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-29
Data publikacji:
2010-09-29
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)