Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/209/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/2012 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/208/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVI/207/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXVI/206/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVI/205/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVI/204/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 31 marca 2014 roku. w sprawie przyjęcia od Gminy Garwolin zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady GMINY BOROWIE z dnia 31 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2014 roku.

Zbieranie statystyk

CHWAŁA Nr XXXV/202/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXV/201/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXV/200/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXV/199/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXV/198/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXV/197/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXV/196/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)