Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

 

 

  Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Borowie
08-412 Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel. /025/ 685-90-70  fax. /025/ 685-90-72
e-mail : gmina@borowie.pl
BIP: www.borowie.eobip.pl
Strona internetowa : www.borowie.plWójt Gminy
   - mgr inż. Wiesław Gąska     -pok. nr 09, tel. wew. 11

Sekretarz Gminy
   -mgr inż. Marta Serzysko     -pok. nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy
   - mgr Hanna Ośko    -pok. nr 11, tel. wew. 13

 

 

 

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU

 


Urząd Gminy pracuje :
Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-17.00
Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00

 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU

 

 

Ins. ds. Księgowości Budżetowej Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu
         - mgr Izabela Baran -pok. nr 2, tel wew. 18

         

 

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
         - mgr Danuta Bielak Baran -pok. nr 3, tel wew. 21

        

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
         - mgr Karolina Gromada -pok. nr 3, tel wew. 21

                  

 

Inspektor ds. płac, informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej
         - Joanna Gajowniczek -pok. nr 1, tel wew, 19
 

Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej
         - mgr Aneta Oszkiel -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy

           - mgr Agnieszka Jesień -pok nr 1, tel. wew. 22

 

 

 

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 


Kierownik Wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
         -inż. Jacek Walecki -pok. nr 5, tel. wew. 23


Referent ds. planowania i realizacji inwestycji
         -mgr inż. Ewelina Jargiło -pok. Nr 6, tel. wew. 16

Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
         -mgr inż. Artur Zieliński -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg
         - inż. Robert Bielecki -pok. Nr 5, tel. wew. 23

   
Referent
ds. geodezji i gospodarki gruntami
         - inż. Karol Chmielak -pok. Nr 4, tel. wew. 24

   

    

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 


Kierownik
         - Hanna Sitek   -pok. nr 7, tel. wew. 14

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
         - Sylwia Gąska   -pok. nr 7, tel. wew. 14

 


 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTUInspektor ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej

Kierownik Wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
         - mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - pok. nr 9, tel. (025) 685-90-70

Inspektor - Informatyk, realizujący zadania obsługi rady gminy
         - mgr Krzysztof Wągrodzki - pok. nr 9

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

        - mgr Aneta Krzewska  - pok. nr 6 tel. wew. 16

 

Referent ds.  świadczenia wychowawcze i stypendium szkolne

        - mgr Kacper Wolański  - pok nr 6 tel. wew. 16

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, Kancelaria Tajna
         - Zdzisław Malcher -pok. nr 8, tel. wew. 14

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2006-02-01
Data publikacji:
2006-02-01
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)