Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

2014-09-23

Informacja o pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja

 

Wójt Gminy Borowie uprzejmie informuje, iż pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej powołanej przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach w dniu 22 września 2014 roku odbędzie się w Urzędzie Gminy Borowie ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 08-412 Borowie w dniu 24 września 2014 r (środa) o godzinie 1530.

2014-10-08

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 8 października 2014 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Borowie w obwodach: nr 8, nr 9, nr 14 i nr 15.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 8 października 2014 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Borowie w okręgach wyborczych: nr 8, nr 9, nr 14 i nr 15.
2014-10-15

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych bez głosowania w okręgach wyborczych nr 14 i nr 15.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych bez głosowania w okręgach wyborczych nr 14 i nr 15.
2014-10-17

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Borowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 – z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 956),

Wójt Gminy Borowie
podaje do publicznej wiadomości,

informację o 5 (pięciu) obwodach głosowania, w których zostaną przeprowadzone wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.

                                                     
  

Numer

  

obwodu  głosowania

  

 

  
  

Granice  obwodu  głosowania

  
  

Siedziba

  

Obwodowej  Komisji  Wyborczej

  
  

1.

  
  

Chromin,  Gózd,    Jaźwiny,

  

Łopacianka,  Słup    Pierwszy,  Słup  Drugi.

  
  

Gminny  Ośrodek    Kultury

  

w  Borowiu

  

ul. Garwolińska  19

  
  

2.

  

 

  
  

Brzuskowola,   Filipówka, Gościewicz.

  
  

Publiczna  Szkoła    Podstawowa

  

w  Brzuskowoli

  

Brzuskowola 22

  
  

3.

  
  

Głosków, Dudka,   Łętów,    Wilchta.

  
  

Zespół  Szkół

  

w  Głoskowie

  

Głosków 29

  
  

4.

  

 

  
  

Iwowe,  Laliny.

  
  

Publiczna  Szkoła    Podstawowa

  

w  Iwowem

  

Iwowe  140

  
  

5.

  

 

  
  

Borowie, Nowa   Brzuza, Stara Brzuza, Kamionka.

  

 

  
  

Zespół  Oświatowy

  

w  Borowiu

  

ul. Al.   Sasimowskiego  3

  

 

Do głosowania korespondencyjnego będą uprawnione następujące obwody głosowania: obwód głosowania nr 1, obwód głosowania nr 2, obwód głosowania nr 3, obwód głosowania numer 4, obwód głosowania numer 5.

Do głosowania przez osoby niepełnosprawne dostosowany będzie obwód głosowania Nr 1 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu przy ul. Garwolińskiej 19.

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach od 700  do 2100.

 

       Wójt Gminy Borowie

 /-/mgr inż. Wiesław Gąska

2014-10-18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 18 października 2014 r.

 

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu

z dnia 18 października 2014 r.

 

         Na podstawie art.482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Borowiu wzywa do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na Wójta Gminy Borowie, ponieważ do dnia 17 października 2014r. do godziny 24.00, została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie kandydatów wybieranych.

Termin zgłaszania dodatkowych list kandydatów przedłuża się o 5 dni licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia i upływa w dniu 23 października 2014r. o godz. 16.00.

Jednocześnie Gminna Komisja Wyborcza w Borowiu informuje, że w celu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń pełnione będą dyżury wg. harmonogramu:

                                   
  

20 października 2014r.

  
  

8 00 – 16 00

  
  

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta

  
  

21 października 2014r.

  
  

8 00 – 16 00

  
  

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta

  
  

22 października 2014r

  
  

8 00 – 16 00

  
  

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta

  
  

23 października 2014r.

  
  

8 00 – 16 00

  
  

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta

  

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Borowiu ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, Pokój na piętrze, tel. 25 685-90-70, fax. 685-90-72.

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

 

/ - / Krystyna Duda

 

2014-10-20

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 18 października 2014roku w sprawie terminu i miejsca publicznego losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu

z dnia 18 października 2014roku

w sprawie terminu i miejsca publicznego losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

 

Zgodnie z art. art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm)

 

I n f o r m u j e   s i ę

że w dniu 23 października 2014r. o godz. 1500 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1,  Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

  

   

                                                                        Przewodnicząca

                                    Gminnej Komisji Wyborczej

                                          /-/Krystyna Duda

2014-10-22

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 22 października 2014roku w sprawie terminu i miejsca publicznego losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych do Rady Gminy Borowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu

z dnia 22 października 2014roku

w sprawie terminu i miejsca publicznego losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych do Rady Gminy Borowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Zgodnie z art. art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm)

 

I n f o r m u j e   s i ę

 

że w dniu 23 października 2014r. o godz. 1530 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych do Rady Gminy Borowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

                                                   Przewodnicząca

                                         Gminnej Komisji Wyborczej

                                             /-/       Krystyna Duda

2014-10-23

KOMUNIKAT O WYLOSOWANIU NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH ZAREJESTROWANYCH DO RADY GMINY BOROWIE W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

KOMUNIKAT O WYLOSOWANIU NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH ZAREJESTROWANYCH DO RADY GMINY BOROWIE W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.
2014-10-23

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.
2014-10-23

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Borowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Borowiu z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Borowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)