Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVII/228/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/228/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVII/227/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/227/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-15
Data publikacji:
2018-10-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Uchwała Nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/223/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/223/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/222/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/222/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/221/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/221/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/220/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/220/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLVI/218/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLVI/218/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-28
Data publikacji:
2018-08-28
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28

Uchwała Nr XLV/217/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu na okres dłuższy niż 3 lata

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLV/217/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu na okres dłuższy niż 3 lata.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Uchwała Nr XLV/216/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLV/216/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)