Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXX/159/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A Nr XXX/158/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2010

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXX/157/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parysów.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXX/156/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXX/154/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIX/153/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXIX/152/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXIX/151/2009 RADA GMINY BOROWIE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A Nr XXIX/150/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu zabudowanej nieruchomości położonej w Borowiu i Lalinach

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXIX/149/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletu publicznego

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXIX/148/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXIX/147/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXIX/145/2009 Rady Gminy w B O R O W I U z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXVIII/144/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)