Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXIX/220/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXIX/220/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

  

w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2013 roku poz. 594 z póź. zm.);

Rada Gminy w Borowiu uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.      Ulicę „Spokojną” w Borowiu, stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych nr 332/4, 332/8, przedłuża się o działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 332/25.

2.      Ulicę „Miłą” w Borowiu, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym nr 331/6, przedłuża się o działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 331/30, 331/46, 331/48.

3.      Ulicę „Kwiatową” w Borowiu stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym nr 314/8, poszerza się o działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 314/11.

 

§ 2.

Szkic sytuacyjny określający położenie i przebieg ulicy: Spokojnej, Miłej i Kwiatowej określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-09-29
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)