Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr Si.61.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2014-2024.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.60.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby ObraUchwała Nr Si.60.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2014 rok.chunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXIV/185/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014 - 2024

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2013 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)