Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/182/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza"

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/182/2010

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Borowie na zasadach partnerstwa z Miastem i Gminą Pilawa, Gminą Wilga oraz Gminą Sobienie Jeziory do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza", realizowanego w ramach IV Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka oraz zawarcia stosownej umowy.

§2

Środki finansowe na realizację projektu w części dotyczącej Gminy Borowie, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych gminy na lata 2010-2012, w rozdziale 90095.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-10-08
Data publikacji:
2010-10-08
Data ostatniej zmiany:
2010-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)