Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR III/9/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy w Borowiu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje Gminny program opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018, zaopiniowany pozytywnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2015-01-26
Data publikacji:
2015-01-26
Data ostatniej zmiany:
2015-01-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)