Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Baran Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Serzysko Sekretarza Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Dąbrowskiego Kierownika Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Krupa Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marioli Ryniewicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Maszkiewicz Dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Waleckiego Kierownika wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Serzysko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Ośko Skarbnika Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Mikulskiej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Szaniawskiej Przewodniczącej Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Gąski Wójta Gminy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)