Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/214/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-07-28
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)