Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Borowie za rok 2013

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Borowie za rok 2013

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 16 a ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 tekst jednolity z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Borowie za rok 2013 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-07-28
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)