Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XX/103/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borowie na lata 2009 – 2032”.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XX/103/2008

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borowie na lata 2009 – 2032”.

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, Rada Gminy Borowie postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borowie na lata 2009 – 2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-01-21
Data publikacji:
2009-01-21
Data ostatniej zmiany:
2009-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)