Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dudka”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XL/203/2010

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dudka”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

 § 1

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Dudka” w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)