Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

2014-09-05

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BOROWIE z dnia 04 września 2014 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY  BOROWIE

z dnia  04  września  2014   roku


w sprawie  podziału  gminy  na  okręgi  wyborcze,  ich  granicach

i numerach,  liczbie  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu wyborczym  oraz  wyznaczonej  siedzibie  gminnej  komisji  wyborczej


Na podstawie   art. 422  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  roku – Kodeks  wyborczy ( Dz.U.  Nr 121  poz. 112  z  późn.  zm.),  podaję się  do  publicznej  wiadomości  wyborców  informacje  o numerach  i  granicach  okręgów  wyborczych,  liczbie  radnych wybieranych  w  poszczególnych  okręgach  wyborczych  oraz siedzibie  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  wyborach  do  Rady  Gminy Borowie  zarządzonych  na  dzień 16  listopada  2014  roku.


Numer

okręgu

wyborczegoGranice okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

wyborczym

1

Sołectwo: Borowie ( ulice: Bankowa, Biela, Garwolińska, Kościelna, Leona  Popławskiego, Jasna,  Leśna, Nadwodna, Parysowska, Polna, Słoneczna, Strażacka, Waltera  Nurzyńskiego, Wesoła, Wierzbowa,  Zielna).1

2

Sołectwo: Borowie ( ulice: Aleksandra  Sasimowskiego, Cicha,  Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Miła, Spokojna, Szkolna),

Sołectwo: Kamionka


1

3

Sołectwo: Nowa Brzuza, Stara  Brzuza


1

4

Sołectwo: Chromin


1

5

Sołectwo: Łopacianka


1

6

Sołectwo: Jaźwiny,  Gózd


1

7

Sołectwo: Słup  Pierwszy,  Słup  Drugi


1

8

Sołectwo: Filipówka


1

9

Sołectwo: Gościewicz,  Brzuskowola


1

10

Sołectwo: Dudka, Wilchta


1

11

Sołectwo: Łętów, Głosków  ( od Nr 1  do  Nr 43 )


1

12

Sołectwo: Głosków  ( od  Nr 43A  do  Nr 116


1

13

Sołectwo: Laliny


1

14

Sołectwo: Iwowe  ( od  Nr 1 do  Nr 70)


1

15

Sołectwo: Iwowe  ( od Nr 71 do Nr 144)


1


Siedziba Gminnej  Komisji  Wyborczej  mieści  się  w  Urzędzie  Gminy  w Borowiu   I p.  przy  ul.  Al.Sasimowskiego 2, 08-412  Borowie.


                                                                  WÓJT GMINY

                                                   / - /  Wiesław  Gąska

2014-09-23

Informacja o pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja

 

Wójt Gminy Borowie uprzejmie informuje, iż pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej powołanej przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach w dniu 22 września 2014 roku odbędzie się w Urzędzie Gminy Borowie ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 08-412 Borowie w dniu 24 września 2014 r (środa) o godzinie 1530.

2015-05-06

PLAN DYŻURÓW Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury KBW

PLAN   DYŻURÓW

 

Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury KBW

 

 

Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach będą pełnione w następujących dniach i godzinach:

·     9 maja 2015 r. (sobota) od godz. 8.00 do godz. 20.00

- Przewodniczący OKW pod telefonem 606 901 193

-   Sekretarz OKW pod telefonem  600 973 530

 

·      10 maja 2015 r. (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności wyborczych pod telefonem 25 632 49 69

       

 W dniach 9 i 10 maja całodobowo czynne będą faxy:

·     w Delegaturze KBW w Siedlcach: 25 632-56-70 i 25 632-79-92

              

 

                                                                                                           Przewodniczący

  Okręgowej Komisji Wyborczej

 

        /-/ Mirosław Onisko

2018-02-26

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

2018-02-28

Informacja uzupełniająca - Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja uzupełniająca - Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

2018-03-30

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)