Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 - 2015

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 325/S/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 listopada 2010 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 324/S/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 listopada 2010r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)