Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Piętki dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Mikulskiej dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Serzysko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Ośko Skarbnika Gminy Borowie za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Serzysko Sekretarza Gminy Borowie za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Krupa dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Baran kierownika wydziału finansów i budżetu za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Waleckiego kierownika wydziału oświaty geodezji i rozwoju gospodarczego za 2014 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Dąbrowskiego kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2014 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marioli Ryniewicz Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Barej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2014 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za 2014 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie za 2014 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie za 2014 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)