Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XX/104/2008 RADY GMINY BOROWIE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XX/104/2008

RADY GMINY BOROWIE

 

 

z dnia 15 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), -

Rada Gminy postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się ,,Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015” dla Gminy Borowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-01-21
Data publikacji:
2009-01-21
Data ostatniej zmiany:
2009-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)