Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Szczegota Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Mikulskiej Radnej Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Rogali Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Baranka Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Sylwi Baran Radnej Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Nowak Radnej Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Sylwestra Kalińskiego Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Barana Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Kowalskiego Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Kałasy Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Osiak Radnej Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jakuba Wiechetka Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Żaczek Radnej Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Adriana Brauła Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Sitek Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zbieranie statystyk


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)