Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/223/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/223/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 23 września 2014 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Borowie na lata 2014-2024

 
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”  do Uchwały Nr XXXIV/185/2013  Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały
Nr XXXIV/185/2013  Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024 po zmianach,  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2014-2024” do Uchwały Nr XXXIV/185/2013  Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-05
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)