Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010

RADY GMINY BOROWIE


z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w roku budżetowym 2011.

Na podstawie 18 ust 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami ),-


 

Rada Gminy Borowie postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2010-05-13
Data publikacji:
2010-05-13
Data ostatniej zmiany:
2010-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)