Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/179/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w Borowiu

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr  XXXVII/179/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia  zabudowanej nieruchomości w Borowiu

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),  Rada Gminy w Borowiu uchwala co następuje:

  § 1

Wyraża zgodę na  nabycie przez Gminę Borowie w formie darowizny od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 460/2 o pow. 0,1105 ha, położonej w Borowiu.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Borowie.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-29
Data publikacji:
2010-09-29
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)