Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Szaniawskiej Przewodniczącej Rady Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Iwaniec dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Waleckiego kierownika Wydziału Oświaty Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Serzysko Sekretarza Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Baran kierownika Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Bareja inspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Serzysko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Dąbrowskiego Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Krupa dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Mikulskiej dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Piętki Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Ośko Skarbnika Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marioli Ryniewicz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)