Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr Si.480.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.481.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2016 rok.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XVI/70/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2016 - 2030

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XVI/71/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2016 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)