Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Wykonawcy biorący udział w przetargu na „Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie

Zbieranie statystyk

Borowie dn. 18.10.2018

RG. 271. 06.2015

    

Wykonawcy biorący udział w przetargu  na

Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji
 w Gminie Borowie

 

W związku z zadanymi pytaniami przez firmę, która pobrała SIWZ na Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie przedstawiamy nasze stanowisko:

 

Pytanie 1

Jak rozstrzygnąć kwestię udzielenia gwarancji wymaganej przez Zamawiającego (do 60 miesięcy) w przypadku, gdy gwarancja producentów urządzeń (np. Viessmann) obejmuje ustawowo jedynie 24 miesiące ? 

 

Odp.1 Zamawiający wymaga aby gwarancja która będzie udzielona przez Wykonawcę na określony czas obejmowała roboty budowlane – montażowe natomiast na urządzenia wbudowane  będzie obejmować okres jaki  udziela producent zastrzeżeniem że nie może być krótszy niż 24 m-ce.

 

Pytanie 2

Czyim obowiązkiem jest serwis zaprojektowanych urządzeń w okresie w/w gwarancji ?

 

Odp. 2 Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji serwis wbudowanych urządzeń był prowadzony przez Wykonawcę.

 

Pytanie 3

Przedmiar instalacji co - w poz. nr 33 i 36 ujęto wykucie i zabetonowanie bruzd podłogowych dla poziomów instalacji c.o., w przedmiarze nie ujęto kucia i zamurowania bruzd dla gałązek grzejnikowych i pionów odpowietrzających, prosimy o uzupełnienie.

 

Odp. 3 W opisie pkt. 1.4. napisano "Odpowietrzenie instalacji wykonać odpowietrznikami automatycznymi  usytuowanymi w korkach grzejnikowych" tz. że nie ma pionów odpowietrzających. Zastosowany typ grzejników G500F/D w oznaczeniu D oznaczającym podłączenie dolne które nie wymaga kucia bruzd.   

 

Pytanie 4

Przedmiar instalacji c.o. - ilość rurociągów instalacji c.o. to 128+58+40+34+6 = 266 m , natomiast ilość izolacji rurociągów instalacji c.o. to 44+48+40+34+6=172m, skąd wynika ta różnica ?

Odp. 4 Należy poprawić pozycje rurociągów na:  6=53m; 7=81m; 8=77m; 9= 40m i do tych długości policzyć izolację.

Pytanie 5

Przedmiar instalacji c.o - nie ujęto Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł po zdemontowanych wspornikach grzejników żeliwnych, prosimy o uzupełnienie.

Odp. 5  Należy doliczyć naprawę otworów po zdemontowanych wspornikach grzejników żeliwnych w ilości 90szt.

Pytanie 6

 Przedmiar instalacji c.o. - Nie ujęto wywozu złomu po zdemontowanych grzejnikach i rurociągach, prosimy o uzupełnienie.

Odp. 6 Nie należy kosztorysować wywozu złomu ponieważ Zamawiający na własny koszt dokona wywozu zdemontowanych grzejników i rur po rurociągach.  

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)