Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr Si.465.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2012-2016.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.464.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2012 - 2016

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2012 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)