Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

U C H W A Ł A Nr XXXIX/219/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/99/2004 z dnia 4.08.2004r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A   Nr XXXIX/219/2014

 

Rady Gminy Borowie

z  dnia  26 sierpnia 2014 roku

 

zmieniająca  uchwałę nr XVII/99/2004  z dnia 4.08.2004r w sprawie  powołania składu  osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

 

 

            Na podstawie art. 17 ust.1i 2 ustawy z dnia  10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz.  191 z 1990r z późn. zmianami/, Rada Gminy w Borowiu uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Rady Gminy Borowie Nr  XVII/99/2004 z dnia  4.08.2004r wprowadza się  następującą zmianę:

§ 1  uchwały otrzymuje brzmienie:

 

„ §1 Powołuje się Komisję  Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia na terenie Gminy Borowie  w następującym składzie:

 

1.      Marzena Nowak               - przewodnicząca

2.      Tadeusz Baranek              - członek

3.      Alicja Szaniawska            - członek”

 

 

                                                                      

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-09-29
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)