Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXV/174/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXV/173/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIV/172/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIII/171/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie absolutorium za rok 2009

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXII/170/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/169/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laliny

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/168/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Iwowe”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/166/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXI/165/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXI/164/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/163/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/162/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXX/160/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)