Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr Si.18.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2013-2019.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.17.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2013 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.496.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.497.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2019.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 - 2019

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2013 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)