Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr Si.42.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2015 rok.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015 - 2024

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr Si.43.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2015-2024.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2015 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)