Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-10-26 12:49:33mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2774)
2018-10-26 12:49:22mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn: Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie Etap IV w miejscowościach: Głosków i Słup Pierwszy.
2018-10-24 14:59:17mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2773)
2018-10-24 14:58:55mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Wykonawcy biorący udział w przetargu na „Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
2018-10-18 14:10:38mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2772)
2018-10-18 14:10:26mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:08:36mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:08:32mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:08:07mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:07:38mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:06:45mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:06:44mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2772
2018-10-18 14:06:37mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Ogłoszenie nr 638120-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. Urząd Gminy Borowie: Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie etap IV w miejscowościach: Głosków i Słup Pierwszy
2018-10-18 11:06:09mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2771)
2018-10-18 11:06:00mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Wykonawcy biorący udział w przetargu na „Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
2018-10-17 13:52:41borowieOpublikowano artykuły o ID:(2763)
2018-10-17 13:52:22borowieZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2763
2018-10-17 13:52:17borowieZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2763
2018-10-17 13:50:15borowieZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2763
2018-10-17 13:50:14borowieZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2763
2018-10-17 13:49:26borowieDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
2018-10-17 13:49:26borowieDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2763
2018-10-15 10:49:48mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2770)
2018-10-15 10:49:19mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2018 z obrad XLVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 25 września 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
2018-10-15 10:45:53mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2769)
2018-10-15 10:44:33mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2769
2018-10-15 10:44:20mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2769
2018-10-15 10:44:16mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2769
2018-10-15 10:43:38mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2769
2018-10-15 10:43:37mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
2018-10-15 10:42:13mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2768)
2018-10-15 10:41:32mgr Krzysztof WągrodzkiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
2018-10-15 10:41:32mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2768
2018-10-15 10:40:56mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2765)
2018-10-15 10:40:40mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2765
2018-10-15 10:40:13mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2765
2018-10-15 10:40:09mgr Krzysztof WągrodzkiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Uchwała Nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
2018-10-15 10:39:52mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2764)
2018-10-15 10:39:35mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2764
2018-10-15 10:39:26mgr Krzysztof WągrodzkiDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018-10-15 10:39:26mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2764

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)