Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLV/215/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLV/215/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Uchwała Nr XLV/214/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLV/214/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-19
Data publikacji:
2018-06-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Uchwała Nr XLIV/213/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIV/213/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Uchwała Nr XLIV/2012/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIV/2012/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Uchwała Nr XLIV/211/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIV/211/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Uchwała Nr XLV/210/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zazapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLV/210/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Uchwała Nr XLIV/209/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIV/209/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Uchwała Nr XLIII/208/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/208/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11

Uchwała Nr XLIII/207/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/207/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11

Uchwała Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11

Uchwała Nr XLIII/205/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/205/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-11
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11

Uchwała Nr XLII/204/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przeznaczone.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/204/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przeznaczone.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11

Uchwała Nr XLII/203/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/203/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLII/202/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/202/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)