Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2014

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie

 

Na podstawie § l ust. 4 Ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr l do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 

§1

 

1.              Na wniosek rady pedagogicznej nadaje Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie imię „Kubuś Puchatek”.

2.     Pełna nazwa brzmi „Zespół Szkół w Głoskowie - Publiczne Przedszkole „Kubuś Puchatek" w Głoskowie.

 

§2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-09-29
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)