Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/189/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/187/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Stoczek Łukowski zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Stoczek Łukowski uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/186/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Miastków Kościelny zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Miastków Kościelny uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borowie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/182/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borowie do projektu p.n. „Energia słoneczna przyszłością gmin Mazowsza"

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gminy Borowie na lata 2010 – 2020”

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/179/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości w Borowiu

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVI/176/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXV/175/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miny za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania anu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)