Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głosków na lata 2014 - 2021”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głosków
na lata 2014 - 2021”

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

 

RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Głosków na lata 2014 - 2021” w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-07-28
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)